Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Yeni Web Sitemiz Nasıl Olmuş ?

Sonuçlar

Tarihçe

Denizli’nin Çal İlçesinin Aşağıseyit Köyü Yani Bizim Köyümüz Kimi rivayete göre, Ali Gazi kurmuş köyümüzü. Kimine göre adı Seyit olan 2 amcaoğlu gelmiş biri köyümüzün olduğu yere diğeri Yukarıseyit’e yerleşmiş ve, nyerleşik düzene geçmişler. Yapılan tüm araştırmalarda Aşağıseyit’in tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ancak, Mahmut gazi Köyü’nün alt kısmında nbulunan eski mezarların bizim atalarımızın mezarları olduğu, Pamukkale Üniversitesi’nde görevli bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. İsabeyoğulları ile anlaşamayan ve Danişment Türkmenleri soyundan olan atalarımız 300 yıl önce geldiği bu topraklarda dışlanmışlardır. Dışlanan atalarımız, köyümüzün şu andaki yerine yaklaşık 250 yıl önce gelmiştir. Gen haritamız çıkarılmadı ama genlerimizin Danişment Türkmenleri’ nden gelme olasılığı büyüktür. Erzurum’dan, Hatay Ovası’na inen atalarımız, tarım toplumuna uyum sağlamamış, Toros Dağları’nı aşarak önce Honaz’a, oradan da köyümüze gelmiştir. (Honaz Dağı ve çevresinde atalarımıza ait çok sayıda irili ufaklı yayla varmış)
Atalarımız, bölgedeki yaylalarını koyun karşılığı akrabalarına vermiştir. (Honaz’da akrabamız vardır ama bilinmez) Biz hiç keçi beslememişiz. Yörükler genelde keçi etini sever ama biz hiç koyun etinden şaşmamışız. Atalarımızda keçi eti yemezmiş, keçi beslemezmiş. Çobanlarımız hiç keçi gütmemiştir. Aşağıseyit Köyü’nde kurban bayramlarında hala keçi kesilmez. (Kesen çok azdır). Bu gerçekten yola çıkarak, bizlerin Yörük olmadığı, avrat ve silahından sonra en kutsal değerin koyun olduğunu söyleyebiliriz. Koyun yarışlarının asırlardır sürmesi de bunun en önemli kanıtıdır. En yakın akrabalarımızın Eskişehir Seyitgazi İlçesi, Sivas’ın bir bölümü, Adana’da hala Danişment kültürüyle yaşayan bazı köyler, Honaz’ın bir bölümü, Dedeköy (Baklan) ve Çivril’in bazı köylerinde olduğu tahmin ediliyor.

Aşiretimiz, tarım toplumuna geçtikten sonra hızla değişime uğramıştır. özellikle Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda köydeki yetişkin erkeklerin büyük bölümü ölmüş, akrabalarla bağlarımız kopmuştur. Ulaşımdaki zorluk ve zaman içerisinde kaybedilen değerler, kapitalizm rüzgarının yarattığı hasarlar bizleri adeta köklerimizden ayırmıştır. Hiç olmazsa mevcut nesil, mevcut değerlerine sahip çıkmalıdır. Bizlere büyük görev düşüyor. Bu siteyi hazırlayan Yakup Akçin kardeşim, önemli bir çalışmaya imza attı. Gelin teknolojinin nimetinden yararlanarak, teknolojinin yarattığı enkazda yeniden var oluşumuzu ilan edelim.

Küreselleşme adı altında yaratılan rüzgarla toplumumuzun azalan değerlerini iyice yok etmek istiyorlar. Değerlerimizi koruyalım. İster Paris’te, ister İstanbul’da, ister Denizli’de nerede yaşarsak yaşayalım; “AŞAĞISEYİTLİYİM ÖYLEYSE VARIM” diyebilelim. Hiçbir siyasi ve ekonomik çıkar gözetmeksizin birbirimize sarılalım. Evet…Biz büyük bir gücüz aslında. Gücümüzü vatanımız ve kendimiz için iyi kullanalım. Aşağıseyit’ in suyunu içmiş, ekmeğini yemiş kim olursa olsun kardeş kabul edelim.
Bu arada, köyümüzün sitesinin önümüzdeki aylarda ya da yıllarda daha aktif hale gelmesi için doğduğu ve doyduğu toprakları unutmaması gerekenler de üzerine düşen görevi yapmalıdır. Başta, Yayanlar Kuruyemiş, Ekol Pen, Balıkçı Kardeşler, Aktaş İnşaat ve Mobilya bu sitenin sponsoru olmak öncelikle size yakışıyor. Görüşmek dileğiyle. Ne mutlu Aşağıseyitliyim diyene. Aşaseyit’in tüm yağız evlatlarına selam ve saygılarımla…

Hazırlayan : Ferah IŞIK